Φόρμα Επιστροφής RMA – Δήλωση Υπαναχώρησης

    ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ
    * τα στοιχεία αυτά είναι όλα υποχρεωτικά ώστε να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σου.

    ΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ (ΕΦΟΣΟΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ)
    Δηλώνω ότι έχω λάβει γνώση όλων των Όρων του Ηλεκτρονικού Καταστήματος τους οποίους και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα